fredriknystedt3

 

 

 

 

 

Fredrik Nystedt

 

 

Teknisk licentiat och brandingenjör LTH

 

Wuz risk consultancy AB

 

 

-----------------------------------------------

 

Riskanalys

 

Jag är avancerad användare av diverse riskanalysmetoder och specialiserad på kvantitativa metoder, beslutsanalys och hantering av osäkerheter. Jag har ett stort kunnande inom statistik och beräkning av konsekvenser vid bränder, explosioner och kemikalieutsläpp.

 

Brandskydd

 

Min erfarenhet av att ta fram funktionsbaserade brandtekniska lösningar är stor. Jag är specialiserad på användning av riskanalys vid analytisk dimensionering och kunnig inom optimering av brandskydd utifrån risk och kostnad. Jag är en erfaren användare av beräkningsmodeller (inkl CFD) för brandförlopp och utrymning. Jag är auktoriserad brandskyddsprojektör BIV.

 

Samhällsplanering

 

Jag har stor erfarenhet av bedömning av risker för hälsa och säkerhet i samband med fysisk planering och miljökonsekvensbeskrivningar. Jag är mycket erfaren när det gäller riskhantering vid etablering av nya områden intill industrier, transportleder för farligt gods, etc.

 

Forskning och utveckling

 

Genom mina forskarstudier och tidigare arbete som konsult har jag fått erfarenhet av att bedriva FoU-projekt för både universitet och industri beträffande riskbaserad brandteknisk analys och olika tekniska system.

 

Kontakta mig via:

loggo_vit